Samverkanscheckar uppmuntrar och stimulerar samverkan

Varje år utlyser MKHV samverkanscheckar för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Samverkanscheckarna är en del i arbetet med att nå de övergripande målen om att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre inom hälsa och välfärd.

Så söker du en samverkanscheck

Utlysning av samverkanscheckar pågår 2019-01-07 – 2019-02-12 (kl 08:00).

Samverkanscheckarna kan användas för att täcka en del av kostnaderna i ett projekt, förstudie eller liknande inom hälsa och välfärd. Projekt som kan få bidrag är samverkans‐ och utvecklingsprojekt inom något av MKHV:s verksamhetsområden inom hälsa och välfärd:

  • barn och unga
  • personer med funktionsnedsättning
  • psykisk ohälsa
  • äldre inom hälsa och välfärd

Projektet ska omfatta forskning och/eller utvecklingsarbete och har med fördel inslag av ekonomiskt perspektiv, delaktighet, internationalisering, nyttogörande (implementering) och hälso‐ och välfärdsteknik (digitalisering).

Aktiviteter som har kompetensutvecklande eller professionsinriktning ska främst riktas mot professionerna och professionsutbildningarna: fysioterapeut, socionom och sjuksköterska (inklusive specialistsjuksköterskor).

Projektet ska omfatta verksamheter inom minst två av MKHV:s partnerorganisationer:

  • Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens högskola
  • Eskilstuna kommun
  • Västerås stad
  • Region Sörmland
  • Region Västmanland

Delat projektledarskap är önskvärt.

Så ansöker du

Du som söker samverkanscheck ska vara tillsvidareanställd hos någon av MKHV:s partnerorganisationer. Ansökan ska lämnas in av minst två personer som representerar olika partnerorganisationer inom MKHV.

Instruktioner för ansökan (pdf 94 kB)

Formulär för ansökan (docx 116 kB)

Formulär för intyg (docx 107 kB)

Vid frågor, kontakta någon av MKHV:s samordnare

Charlotta Åkerlind, Mälardalens högskola,

charlotta.akerlind@mdh.se 021-10 31 26

Marie Skoghill, Eskilstuna kommun,

marie.skoghill@eskilstuna.se 016‐710 21 63

Stefan Lundin, Västerås stad,

stefan.lundin@vasteras.se 021‐39 19 67

Mats Henningsson, Region Sörmland,

mats.henningson@dll.se 016‐10 41 32