Samverkanscheckar uppmuntrar och stimulerar samverkan

Varje år utlyser MKHV samverkanscheckar för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Samverkanscheckarna är en del i arbetet med att nå de övergripande målen om att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre inom hälsa och välfärd.

Beviljade samverkanscheckar 2019

 

Modell för tvärprofessionell samverkan av insatser för individer med funktionsnedsättning och behov av insatser från flera huvudmän

Ett projekt i samverkan mellan Region Sörmland, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola

Projektbeskrivning

Multiprofessionellt samordnad hemgång från sjukhusvård - Trygg och säker för äldre personer och deras närstående

Ett projekt i samverkan mellan Region Sörmland, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola

Projektbeskrivning

Kontinuitet i vårdkedjan för barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet

Ett projekt i samverkan mellan Region Västmanland och Mälardalens högskola

Projektbeskrivning

Vid frågor, kontakta någon av MKHV:s samordnare

Charlotta Åkerlind, Mälardalens högskola,

charlotta.akerlind@mdh.se 021-10 31 26

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun 

Cecilia.Siosteen2@eskilstuna.se , 016-7103667

Stefan Lundin, Västerås stad,

stefan.lundin@vasteras.se 021‐39 19 67

Mats Henningsson, Region Sörmland,

mats.henningson@dll.se 016‐10 41 32