Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Samverkanscheckar

Varje år utlyser MKHV samverkanscheckar för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom hälsa och välfärd.

Samverkanscheckar för 2020 annonseras under HT19.

 

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vi byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV

 

 

 

Arrangemang inom MKHV

  • Samhällskontraktet, SPF Seniorerna Eskilstuna, Eskilstuna kommun och FoU i Sörmland bjuder in till en halvdag med fokus på att underlätta vardagen med välfärdsteknik.

  • Cirka 15 000 Eskilstunabor är anhöriga som hjälper och stöder en familjemedlem, släkting, granne, vän eller annan medmänniska. Mellan 7-11 oktober erbjuds föreläsningar, workshops, filmvisningar och mycket mer i på ämnet då Anhörigveckan 2019 anordnas i Eskilstuna.

  • Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV,) i samarbete med kvinnojouren MOA, bjuder in till en kostnadsfri utbildning om barn som upplevt våld i hemmet.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.