Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Nyhet: Utlysning av FoU-medel

Utlysningen av FoU-medel för samverkansprojekt omfattar totalt cirka 4 600 000 kr.

Läs mer och gör din ansökan här

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vi byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV

 

Arrangemang inom MKHV