Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Nyhet: Många ansökte om FoU-medel

Senast den 22 december meddelas vilka av de i steg 2 ansökta FoU-projekten som tilldelas medel.

Läs mer

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vi byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV