Inkludera mera! - Västerås

Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

FN lyfter fram psykisk ohälsa som en av våra mest omfattande och komplexa samhällsutmaningar. Psykisk ohälsa slår hårt mot individer såväl som mot arbetsgivare. För att hantera utmaningen krävs att vi bygger kunskap, tänker nytt och agerar tillsammans.

Vi kommer inspireras av goda exempel och framgångsrika initiativ samt ges verktyg för hur vi kan arbeta för att främja hälsa och välbefinnande. Vi kommer att få ta del av spännande forskning på området och få lyssna till ledande röster från såväl det offentliga och näringslivet för hur de vill hantera den här utmaningen.

Program - Västerås

 

En god hälsa kräver fokus på helheten

Gabriel Wikström

Arbetet för en bättre psykisk hälsa kan inte bara begränsas till att handla om arbetslivet. Genom att se hela människan och sätta in hälsan i ett samhällsperspektiv kan vi ge alla människor en möjlighet till längre och friskare liv. Fd Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister som lämnade toppolitiken efter att ha drabbats av utmattning. Jobbar numera med jämlik hälsa på Länsstyrelsen i Stockholm 

Psykisk hälsa bland unga – en av de största samhällsutmaningarna vi har

Fredrik Söderqvist, Region Västmanland

Världshälsoorganisationen räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Men för ungdomar är det så redan i dag. Bland västmanländska ungdomar har den psykiska hälsan dessutom försämrats de senaste åren. Våra förutsättningar att tillsammans ta oss an denna samhällsutmaning beror bland annat på samtidens och vår egen syn på vad psykisk hälsa är. Fredrik Söderqvist talar om hur vi kan se på psykisk hälsa och vikten av tidiga insatser lyfts fram som absolut nödvändiga. 

 

Fk x Kk x Mk = Resultat

Wivecka Ljung, HR- och kvalitetschef, Mimer

Wivecka Ljung talar om vikten av att nå ett företags eller en organisations mål men även Mimers mål som samhällsbyggare. Fokus på fysisk kompetens, kunskapskompetens och motivationskompetens. Vi får höra hur Mimer har lyckats med sin friskvårdssatsning som fått stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Även om vikten av att få hänga med kompetensmässigt i vårt snabba samhälle och sist om vad som får människor att vara motiverade och engagerade. 

Sjuk av arbetsmiljön eller en sjuk arbetsmiljö?

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland

Sjuktalen rasar i höjden och orsakar mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Kvinnor drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar i mycket högre utsträckning än män. Många sjukskrivna kvinnor upplever att de blivit ifrågasatta, men det kanske är kraven i arbetslivet som är på väg att köra in i väggen? 

 

Framtidens digitala verklighet

Elin Löfvendahl, Lead project mangager, ABB 

Både vår vardag och arbetsplats förändras i rasande hastighet i och med teknikens frammarsch. Vilka tekniska genombrott förväntas de kommande åren och hur kommer de påverka oss? Och hur ser egentligen framtidens arbetsmarknad ut, vilka jobb kommer att finnas kvar och vilka försvinner? 

Vinnare av Jämställdhetspriset i Västmanland 2018 - Viksängs fritidsgård

Från motiveringen: Viksängs fritidsgård får jämställdhetspriset 2018 för sitt fantastiska normkritiska arbete på fritidsgården. När andra fritidsgårdar har svårt att locka både killar och tjejer, svenskfödda och utrikesfödda har Viksängs fritidsgård hittat ett inkluderande arbetssätt som attraherar alla samhällsgrupper till gården. När andra fritidsgårdar tror att normbrytande aktiviteter skulle skrämma och exkludera så har Viksäng förstått att det är precis tvärtom. 

Styra, störa eller nonchalera – vad är styrelsen roll för ett hälsosamt arbetsliv?

Ulrica von Thiele Schwarz, professorer i psykologi vid MDH  

Ledarna spelar ofta en avgörande roll för medarbetarnas hälsa. Oftast är fokus på första linjens chefer, men vad händer i toppen? Vilken roll spelar företagsstyrelser för hälsa och hållbarhet i organisationen? Ta del av spännande forskning om styrelsens inverkan på hälsan i arbetslivet.

 

Hur lyckas vi skapa en hållbar förändring för att möta framtidens behov?

Niklas Huss, Innovationschef på Länsförsäkringar 

Den digitala revolutionen har totalt förändrat våra beteenden. Vilka komponenter och färdigheter behöver vi i framtiden och hur kan digitalisering och innovation revolutionera vårt sätt att agera? I bransch efter bransch inträffar stora förändringar när nya affärsmodeller och ny teknologi gör framsteg. Under sin föreläsning kommer Niklas Huss att dela med sig av framgångsfaktorer och exempel på olika innovationspiloter som berör hur vi kan skapa fysisk och psykisk hälsa som drivs inom Länsförsäkringsgruppen och i nya ekosystem.

 

“Helt seriöst” - vad har vi hört idag och vad har vi lärt oss.

Ett samtal med Pär Eriksson och Fredrik Pettersson och våra gäster.

Pär Eriksson har precis lämnat jobbet som kommundirektör i Eskilstuna och är nybliven pensionär. I bagaget har han 40 yrkesverksamma år och två böcker om ledarskap. Lägg där till ett starkt intresse och engagemang för demokrati och folkbildning. Fredrik Pettersson är 30 år yngre än Pär och chef på ABF Sörmland. Han har ett förflutet som heltidspolitiker, redaktör och uppmärksammad opinionsbildare i frågor som rör antirasism och jämställdhet. 

Gäster: Ulrica von Thiele Schwarz, MDH, Maria Ergül, Vägra Väggen, Gabriel Wikström, Niklas Huss, Länsförsäkringar