Inkludera mera! - Västerås

Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

Moderator Vedad Begovic, processledare RAR Sörmland, guidar oss genom dagen. 

Gabriel Wikström, tidigare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, om att en god hälsa kräver fokus på helheten.

Bo Viktorin, Region Sörmland respektive Fredrik Söderqvist, Region Västmanland lägger ut kartbilden av regionala perspektivet av trender, utveckling och arbetslivets utmaningar.

Goda exempel från organisationer som lyckats med förändringsarbeten som gjort avtryck på arbetsmiljön. I Västerås talar Mimers HR- och kvalitetschef, Wivecka Ljungh, om Mimers mål som samhällsbyggare, där det råder fokus på fysisk, kunskaps- och motivationskompetens.  

Sjuk av arbetsmiljön eller en sjuk arbetsmiljö? Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Västmanland, sätter fokus på att kvinnor drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar i högra utsträckning än män.

Vilka tekniska genombrott förväntas de kommande åren och hur kommer det påverka oss? Elin Löfvendahl, Lead Project Manager, ABB, ger en framtidsspaning över vår digitala verklighet.

Hälsoarbete på styrelsenivå professor i psykologi vid MDH, Ulrica von Thiele Schwarz, presenterar spännande forskning.

Niklas Huss, Innovationschef på Länsförsäkringar, talar om hur vi lyckas vi skapa en hållbar förändring för att möta framtidens behov. Framgångsfaktorer och exempel på olika innovationspiloter för att skapa fysisk och psykisk hälsa.

Dagen avslutas Helt seriöst - ett samtal med Pär och Fredrik med gäster - vad har vi hört idag och vad har vi lärt oss? Pär Eriksson tidigare kommundirektören i Eskilstuna och Fredrik Pettersson, chef på ABF Sörmland och med ett förflutet som heltidspolitiker, redaktör och uppmärksammad opinionsbildare. Medverkar gör bla Maria Ergül från Vägra Väggen, Gabriel Wikström och Ulrica von Thiele Schwarz.  

Under konferensen delas Jämställdhetspriset ut och i Västerås finns vinnaren av Jämställdhetspriset i Västmanland på plats, Viksängs fritidsgård, och berättar om sitt banbrytande arbete.