Professur till Alva Myrdals minne

Vid MDH finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör. Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Under 2017-2018 välkomnar MDH Marie Parker Jenkins som gästprofessor.

Årets Alva Myrdal professur

Innehavare av gästprofessuren 2017-2018 är Marie Parker Jenkins, professor vid Limerick University, Irland.

Läs en intervju med Marie Parker Jenkins

Marie Parker-Jenkins är professor i pedagogik vid School of Education, University of Limerick, och Co-Director vid Research Centre for Education and Professional Practice. Innan hennes akademiska karriär i Storbritannien tog vid undervisade hon i Bermuda, Kanada och Australien där hon fick praktiska kunskaper i att arbeta med barn från kulturellt olika bakgrunder samt med utbildningsadministrativa frågor.

 

Hon har undervisat vid sju universitet och det övergripande temat för hennes forskning är social rättvisa, som utgår från lagen om mänskliga rättigheter, etnicitets- och skolledarskapsfrågor, och som hon har publicerat i över 100 böcker, artiklar och konferensbidrag.

Hennes doktorandforskning innebar studier vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg där hon forskade i lagstiftning gällande utbildningspolitik. Detta ledde till publikationer om barns rättigheter och konsekvenserna för yrkesutövning, och hon har hållit ett antal inledningsanföranden relaterade till detta studieområde.

På samma sätt har hon erhållit uppdrag som gästprofessor och ”Academic Scholar in Residence” vid James Cooke University, Australien, Uppsala universitet samt universitetet i Warwick, Storbritannien. Hon har även hållit workshops om ledarskap, medborgarskap, gemenskap och identitet för offentliganställda, till exempel inom polisutbildningar.

Laila Niklasson, professor i pedagogik är värd för Marie som startade sitt uppdrag den 1 augusti 2017.

Om professuren

Gästprofessuren kan variera tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser under 1930-talet för människors välfärd och familjepolitikens omvandling. Forsknings- och utvecklingsarbetena bör i vid bemärkelse gälla områden som välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Innehavaren av gästprofessuren bör vara en internationellt etablerad och välrenommerad professor med forskning inom ett eller flera av områdena välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer. 

Tidigare innehavare av gästprofessuren till minne av Alva Myrdal