Framtidens arbetsliv

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Framtidens arbetsliv med fokus på ett arbetsliv i förändring. Kommuner och andra organisationer inom välfärdssektorn behöver rekrytera över 420 000 medarbetare fram till år 2019. De stora rekryteringsbehoven beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Inom Framtidens arbetsliv handlar frågorna i första hand om hur kommuner och landsting bör agera och arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad. Det handlar om att stärka välfärdssektorns arbetsgivarmärke och lyfta fram yrken inom välfärdsbranschen genom bland annat karriärstödjande aktiviteter.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet som sker inom Framtidens arbetsliv är:

"En välfärdssektor som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv och har förmåga att attrahera och försörja sin organisation med rätt kompetens."

Kontakt

Har du frågor om vår verksamhet eller är du intresserad av ett samarbete?

Kontakta delprocessledare

Jonas Welander
021-10 13 09

jonas.welander@mdh.se

Styrgrupp

Mats Beskow, Eskilstuna kommun

Kristina Olström, Västerås stad

Kajsa Fisk, Landstinget Sörmland

Agneta Brav, Mälardalens högskola

Lena Frejd, Region Västmanland