Hållbar samhällsutveckling

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Hållbar samhällsutveckling, HSU. Visionen är att verka för social hållbarhet genom att aktörerna samverkar för att formulera problem och samproducera kunskap för att lösa dessa. Problemen kan ha tekniska, miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och organisatoriska aspekter.

 

 

Om nyanlända ungdomar

Ett av forskningsprojekten handlar om nyanlända ungdomars situation i regionen. I mars presenterades de resultat som forskarna hittills har kommit fram till.

Nyanlända ungdomars röster måste tas på allvar!

Kontakt

Vill du veta mer om, vara en del av eller engagera dig i arbetet inom Hållbar samhällsutveckling?

Hör av dig till delprocessledare Magnus Hoppe, universitetslektor i organisation och management.

magnus.hoppe@mdh.se

Styrgrupp

I styrgruppen sitter representanter från alla parter inom Samhällskontraktet;

Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH.

Styrgrupp för HSU

 

Samhällskontraktets kalender

  • ”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.