Samverkansprojektet

Projektet syftade till att utveckla förståelsen för de organisatoriska utmaningar som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa aktuella samhällsproblem.

Samverkansprojektet syftade till att utveckla förståelsen för de organisatoriska utmaningar som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa aktuella samhällsproblem.

I fokus låg särskilt offentliga organisationers värdeskapande förmågor i samverkan; lärande och innovation som syftar till att överbrygga de "mellanrum" som ibland uppstår när frågor "faller mellan stolarna".

Samverkansprojektet pågick mellan hösten 2014 och december 2017. Projektet leddes av Magnus Hoppe, universitetslektor i organisation och management, MDH. .

Projektet avslutades med rapporten "Samverkan i det offentliga gränslandet – Om utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare". Författare: forskarna Magnus Hoppe, Anette Hallin, Bozena Guziana, Marie Mörndal och studenterna Malin Ström och Stina Primér. Vill du ta del av rapporten? Kontakta Magnus Hoppe.