Projekt

Här kan du ta del av projekten inom samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling.

Pågående projekt inom Hållbar samhällsutveckling

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Under våren 2017 startade ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling. Projektet hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Under våren 2017 startade ett projekt där forskningens mål är att med kvantitativa och kvalitativa metoder bidra till en hållbar utveckling med fokus på livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Tidigare projekt inom Hållbar samhällsutveckling

Framtidens arbetsmarknad

Insatser för minskad energiförbrukning

Samverkansprojektet

Stadsdelsanalys

Utvärdering av sociala resurs- och investeringsfonder