Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Under våren 2017 startade ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Under fyra års tid kommer forskare vid MDH att följa ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland. Studien fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv. Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.

I arbetsgruppen representeras samtliga verksamhetsområden inom Samhällskontraktet: hälsa och välfärd, skolutveckling, hållbar samhällsutveckling samt framtidens arbetsliv. Forskargruppen består av:

  • Mehrdad Darvishpour, projektledare och docent i socialt arbete,
  • Ildikó Asztalos Morell, docent i sociologi,
  • Magnus Hoppe, docent i företagsekonomi,
  • Niclas månsson professor i pedagogik samt
  • Mohammadrafi Mahmoodian, lektor i sociologi.

 

Om projektet får fortsatt finansiering är planen att forskningen kommer att pågå under ytterligare tre år för att följa ungdomarnas integration och jämställdhetsutveckling.