Hållbar samhällsutveckling

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Hållbar samhällsutveckling, HSU. Visionen är att verka för social hållbarhet genom att aktörerna samverkar för att formulera problem och samproducera kunskap för att lösa dessa. Problemen kan ha tekniska, miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och organisatoriska aspekter.

 

 

Om nyanlända ungdomar

Ett av forskningsprojekten handlar om nyanlända ungdomars situation i regionen. I mars presenterades de resultat som forskarna hittills har kommit fram till.

Nyanlända ungdomars röster måste tas på allvar!

Kontakt

Vill du veta mer om, vara en del av eller engagera dig i arbetet inom Hållbar samhällsutveckling?

Hör av dig till delprocessledare Magnus Hoppe, universitetslektor i organisation och management.

magnus.hoppe@mdh.se

Styrgrupp

I styrgruppen sitter representanter från alla parter inom Samhällskontraktet;

Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH.

Styrgrupp för HSU

 

Samhällskontraktets kalender