Utbildningskonferens på internationella barndagen

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-10-01
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Aula Collegium, Drottninggatan 12, MDH i Eskilstuna

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd inom Samhällskontraktet, är en av arrangörerna till en utbildningskonferens om barn som upplevt våld.

Kvinnojouren MOA bjuder in till en kostnadsfri utbildning om barn som upplevt våld. Syftet med utbildningskonferensen är att yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, hälso/sjukvård, rättsväsendet och frivilligorganisationerna får gemensam kunskap om barn som upplever våld hemma.

Läs mer om utbildningskonferensen och anmäl dig här

Arrangörer

Utbildningskonferensen ges i samverkan mellan:

Kvinnojouren MOA i Eskilstuna

Akademin för hälsa, vård och välfärd - avdelningen för socialt arbete vid MDH

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, Samhällskontraktet