Seminarium: Målet = bli bättre på att forska tillsammans

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-09-18
Tid: 09.00 - 11.00
Plats: Sal Filen, Smedjegatan 37, Verktyget, MDH i Eskilstuna

Genom Samhällskontraktet har MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland ingått ett avtal om att forska tillsammans för gemensam nytta. Ett sådant nära samarbete innebär både möjligheter och utmaningar, något som diskuteras vid ett seminarium på högskolan i september.

​Seminariet är öppet för forskare, praktiker och andra där alla ges möjlighet att bidra med exempel, diskutera olika typer av angreppssätt och bidra med olika funderingar kring hur man på ett bättre sätt kan forska tillsammans.

Ta en aktiv roll i seminariet!

För dig som gärna vill ta en mer aktiv roll i seminariet: hör av dig till Lena Nilsson eller Magnus Hoppe, se nedan. 

Kontaktpersoner

Magnus Hoppe magnus.hoppe@mdh.se docent i företagsekonomi vid MDH och delprocessledare för Hållbar Samhällsutveckling (HSU), Samhällskontraktet

Lena Nilsson, lena.a.nilsson@hv.se, docent i pedagogik och ingår i ledningsgruppen för den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV), Högskolan Väst

Intresseanmälan

Vi tar gärna redan nu emot din intresseanmälan av att vara med på seminariet. Skicka dina kontaktuppgifter till: samhallskontraktet@mdh.se

Om Samhällskontraktet

Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region.

Läs mer om Samhällskontraktet