Seminarium: Citizen Science – ett nytt sätt att engagera fler i forskningen?

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-09-17
Tid: 15.00 - 17.00
Plats: Sal Filen, Smedjegatan 37, Verktyget, MDH i Eskilstuna

I dagens samhälle har nästan alla en smart telefon, uppkopplad mot internet. Det här gör att metoden Citizen Science kan användas på ett effektivt sätt inom forskningen. Citizen Science, eller medborgarforskning, innebär att forskningen genomförs med hjälp av ett aktivt deltagande av allmänheten. Nu bjuder Samhällskontraktet in till ett seminarium om forskningsmetoden.

Forskningsmetoden Citizen Science gör att data kan samlas in på flera sätt genom att nya verktyg men också att det skapas en närmare relation mellan de som forskar och de som blir beforskade.

Under seminariet kommer goda exempel av och tankar om Citizen Science att diskuteras. Även olika typer av angreppssätt, hur metoden förhåller sig till deltagarbaserade metoder och vad som händer med forskarrollen finns med på agendan.

Ta en aktiv roll!

För dig som gärna vill ta en mer aktiv roll i seminariet: hör av dig till Charlotte Persson eller Magnus Hoppe, se nedan.

Kontaktpersoner

Charlotte Petersson charlotte.petersson@mah.se, doktorand inom Urbana studier och projektledare för STICK UT Malmö, Malmö universitet

Magnus Hoppe magnus.hoppe@mdh.se docent i företagsekonomi vid MDH och delprocessledare för Hållbar Samhällsutveckling (HSU), Samhällskontraktet

Intresseanmälan

Vi tar gärna redan nu emot din intresseanmälan av att vara med på seminariet. Skicka dina kontaktuppgifter till: samhallskontraktet@mdh.se

Om Samhällskontraktet

Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region.

Läs mer om Samhällskontraktet