Seminarium: Best practice för myndighetsutövning om barn och unga (Eskilstuna)

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-12-07
Tid: 12.00 - 15.00
Plats: MDH i Eskilstuna (lokal meddelas deltagarna)

Osman Aytar, docent i socialt arbete, ger ett avslutande seminarium om "Best practice” för myndighetsutövning om barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, så kallade KÖP-projekt, KunskapsÖversikter för Praktiker.

Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete, ger ett avslutande seminarium om "Best practice” för myndighetsutövning om barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.

Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till osman.aytar@mdh.se

Läs mer om KÖP-projekten

Om MKHV och Samhällskontraktet

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, är en del av Samhällskontraktet, ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region.

Om MKHV och Samhällskontraktet