Seminarium: Best practice för äldre med multisjuklighet (Eskilstuna)

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-12-06
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

Els-Marie Anbäcken, universitetslektor i socialt arbete, ger ett avslutande seminarium om "Best practice” för äldre med multisjuklighet.

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, så kallade KÖP-projekt, KunskapsÖversikter för Praktiker.

Els-Marie Anbäcken, universitetslektor i socialt arbete, ger ett avslutande seminarium om "Best practice” för äldre med multisjuklighet.

Den 26 november ger Els-Marie samma seminarium på MDH i Västerås.

Läs mer om KÖP-projekten