Seminarium: Best practice för äldre med multisjuklighet (Eskilstuna)

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-12-06
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

Els-Marie Anbäcken, universitetslektor i socialt arbete, ger ett avslutande seminarium om Best practice för äldre med multisjuklighet. Seminariet heter "Omsorg och vård för äldre personer med demenssjukdom. Exempel från forskning och praktik genom en kunskapsöversikt."

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, så kallade KÖP-projekt, KunskapsÖversikter för Praktiker.

Els-Marie Anbäcken, universitetslektor i socialt arbete, har drivit ett av dem och nu ger hon ett avslutande Best practice-seminarium. Seminariet heter "Omsorg och vård  för äldre personer med demenssjukdom. Exempel från forskning och praktik genom en kunskapsöversikt."

Om seminariet

Inom äldreomsorgen möter vi många personer som har demenssjukdom i varierande grad, med varierande diagnos.

Vi biståndsbedömare, chefer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter,  fysioterapeuter och forskare - och inte minst undersköterskor.

Och ”de”- unika individer med olika livsberättelser där ”vi” ska bistå till en god vardag, till livets slut.

Vad säger forskningen om metoder, om förhållningssätt, om attityder, om goda arbetskulturer som stöder detta?

Välkommen - och dela gärna med dig utifrån din erfarenhet i en avslutande ”workshop” på seminariet.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken

Vi vill ha din anmälan senast klockan 12.00 den 21 november.

Kontakt

Frågor om seminariet skickas via e-post till els-marie.anbacken@mdh.se

Om MKHV och Samhällskontraktet

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, är en del av Samhällskontraktet, ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region.

Om MKHV och Samhällskontraktet

Läs mer om KÖP-projekten