MKL-konferens om social språkmiljö i förskolan – förutsättningar för flera språk i förskolan

Konferenser och evenemang

Datum: 2018-10-01
Tid: 17.30 - 20.30
Plats: Campus Västerås

Under denna konferens får du möjlighet att ta del av aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder som är utvecklade i förskolans vardag för att skapa goda förutsättningar för flerspråkighet och barns språkutveckling.

Konferensen vänder sig till verksam personal, förskolechefer, verksamhetschefer i förskolan samt förskollärarstudenter.

Konferensen utgår från ett två årigt utvecklingsprojekt där fjorton förskollärare från Eskilstuna och Västerås berättar om utvecklingsarbetet med att utveckla didaktiska strategier i syfte att skapa förutsättningar för flerspråkiga barn att leka med ord, texter, symboler och praktisera dess mening och betydelse.

Du får möjlighet att ta del av och lära dig mer om vad aktionsforskning innebär i förskolan samt konkreta exempel på undervisningstillfällen, språkets betydelse för barns läs-, och skrivutveckling samt det förhållningssätt som kan vara ett stöd för verksamhetsutveckling i språk-, flerspråkighet-, läs- och skrivutveckling i förskolan.

 

Kvällens presentatörer:

Martina Norling, universitetslektor i pedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Förskoleområde Norr (Salvägens förskola, Skiftinge hus förskola, Västergatans förskola och Årbygatans förskola)

Gransångarens förskola

Pettersbergsförskola

Anmäl dig här!