”Mälardalen – först i Sverige med basinkomst”

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-01-24
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: : Idélabs lokaler, Smedjegatan 37, MDH i Eskilstuna

Är detta något som kommer att stå på löpsedlar runt om i landet om några år? Det talas allt mer om basinkomst eller medborgarlön, d.v.s. en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap. Idag finns försök i bland annat Finland, Italien och Nederländerna.

Du som är intresserad av och behöver fortbilda dig kring basinkomt hälsas varmt välkommen till en eftermiddag på MDH med diskussion kring basinkomst.

Enligt en undersökning som Dalia Research gjorde i somras med 11 000 personer i 28 EU-länder skulle två tredjedelar av européerna rösta ja till basinkomst om det var en omröstning i dag.  

– Det är en fascinerande hög siffra och berättar något om hur synen på välfärd håller på att ändras. Vår kunskap om hur basinkomst skulle kunna fungera här hos oss, i Sverige och Mälardalen, är dock låg, varför vi behöver fortbilda oss. Och det snabbt, säger Magnus Hoppe, delprocessledare för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet, som står som arrangör för tankesmedjan.  

Förutom externa aktörer deltar dessutom MDH:s studenter som läser statsvetarprogrammet.

I filmen ger Magnus Hoppe ett av sina resonemang kring basinkomst.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Arrangör

Samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland.

Läs mer om Hållbar samhällsutveckling och Samhällskontraktet