Inspirationsdag för VFU-handledare i Västerås (fullbokat)

Konferenser och evenemang

Datum: 2018-02-15
Tid: 08.30 - 16.00
Plats: Omega, Högskoleplan 1, Mälardalens högskola Västerås

Lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget. Denna gång ligger fokus på Peer learning - samlärande för studenter i par under VFU.

Peer learning innebär att studenter handleder varandra inför nya uppgifter och är ett sätt att höja kvalitén i verksamhetsförlagd utbildning. Metoden utvecklades för lärarutbildningar och utbildningar av ekonomipersonal men har även används i vårdutbildningar sen 90-talet. Kunskapen tillägnas tillsammans med och av sin jämlike (”Peer”), t ex en annan student på samma utbildningsnivå. Det har visat sig vara en pedagogisk modell som ökar studenternas lärande, självständighet och känsla av trygghet. 
KONTAKT
Anna Stålberg, sjuksköterske-, socionom- och fysioterapeutprogrammet, 016-15 32 97, anna.stalberg@mdh.se 
Jessica Götberg, lärarutbildningen och övningsskolor, 021-10 16 47, jessica.gotberg@mdh.se
Jessica Edström, anmälan och övriga frågor, 021-10 31 87, jessica.edstrom@mdh.se