Anhörigas roll i vård och omsorg

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-02-20
Tid: 13.10 - 16.00
Plats: Mälardalens högskola, Eskilstuna, sal E310

Hur kan vi som vård- och omsorgspersonal stötta och ta tillvara anhörigas erfarenheter?

Anhörigas viktiga roll står i fokus när Region Sörmland i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd bjuder in sjukhus-, hemsjukvårds- och primärvårdspersonal samt anhöriga till personer med kronisk sjukdom till en halv dags föreläsning med efterföljande diskussion.

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Ju mer omfattande omsorg som anhöriga ger, desto mer påverkas livskvaliteteten till det sämre. Samtidigt tycker de flesta anhöriga att det känns bra att ge omsorg. Livskvaliteten höjs när de vet att deras närstående får god vård och omsorg av dem själva eller av andra personer som den närstående känner eller litar på.