Samhällskontraktets kalender

  • Anhörigas roll i vård och omsorg

    23 maj 2019 | Föreläsningar och seminarier

    Region Västmanland i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd bjuder in till föreläsning på MDH i Västerås.

  • ”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.