Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

 

Lär dig mer om Samhällskontraktet på 43 sekunder

Titta på filmen och få, på 43 sekunder, en snabbkurs i vad Samhällskontraktet är och vill åstadkomma.

Film om Samhällskontraktet

Vill du veta ännu mer? Hör av dig!

Kontakta oss

Många sökte FoU-medel för samverkansprojekt

Under förutsättning att Samhällskontraktets styrelse beviljar MKHV:s budget för de kommande två åren utlyser MKHV FoU-medel för 2019 och 2020. Medel kommer att tilldelas minst två FoU projekt och utlysningen omfattar totalt cirka 4 600 000 kr.

Läs mer

 

 

Inkludera mera - en succé!

Den 17 och 23 oktober arrangerades den nya konferensen Inkludera mera - en konferens om hur olikheter berikar och hur du når framgång med mångfald och bemötande. Konferensdagarna blev en riktig succé med runt 800 deltagare.

Se bilder från Inkludera mera