Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

Inkludera Mera 2019 i fullbokade lokaler

Den 16 och 23 oktober arrangerades Inkludera mera – en konferens med fokus på psykisk hälsa i arbetslivet. En röd tråd genom dagarna var hur vi tillsammans skapar förändring och främjar den psykiska hälsan på våra arbetsplatser. Intresset var stort och närmare 1 000 personer besökte konferensdagarna i Eskilstuna och Västerås.

− Det är fantastiskt roligt och inspirerande att intresset har varit så stort. Vi har lyft fram psykisk hälsa som en samhällsutmaning som vi gemensamt måste hantera. Vi har tack vare god samverkan mellan offentlig sektor, MDH och näringslivsaktörer kunnat erbjuda ett väldigt starkt program och välkomna närmare 1 000 deltagare, säger Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet

Den före detta Folkälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström öppnade båda konferensdagarna med att dela sina erfarenheter och tankar för hur samhället bör arbeta med den psykiska hälsan i arbetslivet.
− Den psykiska ohälsan i arbetslivet är i första hand ett samhällsproblem och en effekt av hur samhället är organiserat. Det krävs att vi pratar mer om psykisk hälsa, inte slarvar med begrepp och agerar tillsammans - politiker, myndigheter och näringsliv - för att få till en strukturell förändring, säger Gabriel Wikström, som i dag arbetar med jämlik hälsa på Länsstyrelsen i Stockholm.
Under konferensen ställdes några frågor som publiken besvarade via menti.com. Ta del av svaren nedan:

Frukostföreläsning med Jesper Fundberg

En föreläsning om pojkar, män och makt i idrotten, näringslivet och polisen.

Tisdag 19 november uppmärksammas internationella mansdagen i Eskilstuna genom frukostseminarium med Jesper Fundberg. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade, särskilt studenter, och sker i samarbete med Eskilstuna kommun.

Anmäl dig här

Jesper Fundberg är etnolog och maskulinitetsforskare vid Malmö universitet och vid Polismyndigheten. 

Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser

Tid: 08.00-09.00. Frukost serveras från 07.30

Plats: Aula Collegium, MDH Eskilstuna

Konferens: Ensamkommandes upplevelser

Under hösten 2019 hölls ett halvdagsseminarium i samband med boksläppet av antologin Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet.

Intresset kring konferensen var stort och uppmärksammades i media. Läs mer om halvdagskonferensen här.

Karriärdag för sjuksköterskor

Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor att komma i kontakt med sjuksköterskestudenter vid MDH. Som arbetsgivare får ni möjlighet att visa upp er, berätta om er verksamhet, var ni finns och vilka jobbmöjligheter ni kan erbjuda.

Boka in torsdag 6 februari 2020 på MDH i Västerås.

Ny ordförande i Samhällskontraktet

Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås, tillträder den 6 februari som ordförande i Samhällskontraktet. Ny styrelseledamot blir Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna. Båda är nytillträdda på sina poster efter Bo Dahllöf och Pär Eriksson.
Som ny ordförande, vad vill du att arbetet i Samhällskontraktet ska leda till?
Min förhoppning är att verksamheten bidrar till en utveckling av kvalitén i välfärdsuppdraget. Att förståelsen för våra olika uppdrag ökar, men även att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks och synliggörs.
Varför är Samhällskontraktet viktigt? 
Genom att organisationerna i Samhällskontraktet samverkar ökar vi kvalitén i välfärdsuppdrag, utbildning och forskning. Det i sin tur leder till att skapa hållbara relationer och förbättra kommunikationen mellan aktörerna inom Samhällskontraktet. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.