Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

 

Karriärdag för lärare och förskollärare 

Drygt hundratalet besökare var anmälda till karriärdagen för lärare och förskollärare den 7 mars, men många fler passade på att ta en runda bland utställarna. Studenterna kände arbetsgivarna på pulsen angående löneläge, förmåner och vad olika orter har att erbjuda när det gäller bostad och fritid.

Mer bilder och info från evenemanget kommer.

Se SVT:s nyhetsinslag från karriärdagen

 

Internationella kvinnodagen 2019

Kvinnojouren MOA i samarbete med MKHV bjuder in till föreläsning om mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors psykiska hälsa. Fredag 8 mars kl 13:30-18:00, Mälardalens högskola Eskilstuna. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Inbjudan Internationella kvinnodagen 2019 (pdf 947 kB)

 

Inspiration kring innovation, utveckling och forskning

Den 25 april bjuder Region Västmanland in till inspirationsdag. Tanken är att starta upp en årligen återkommande dag kring innovation, utveckling och forskning. Samhällskontraktets processledare Emma Mossberg inleder dagen som fortsätter med utställning och en mängd intressanta miniföreläsningar. Evenemanget hålls i Ljushallen, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Här hittar du programmet (pptx 1,6 MB)

Ny ordförande i Samhällskontraktet

Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås, tillträder den 6 februari som ordförande i Samhällskontraktet. Ny styrelseledamot blir Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna. Båda är nytillträdda på sina poster efter Bo Dahllöf och Pär Eriksson.
Som ny ordförande, vad vill du att arbetet i Samhällskontraktet ska leda till?
Min förhoppning är att verksamheten bidrar till en utveckling av kvalitén i välfärdsuppdraget. Att förståelsen för våra olika uppdrag ökar, men även att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks och synliggörs.
Varför är Samhällskontraktet viktigt? 
Genom att organisationerna i Samhällskontraktet samverkar ökar vi kvalitén i välfärdsuppdrag, utbildning och forskning. Det i sin tur leder till att skapa hållbara relationer och förbättra kommunikationen mellan aktörerna inom Samhällskontraktet. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.