Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

 

Ny ordförande i Samhällskontraktet

Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås, tillträder den 6 februari som ordförande i Samhällskontraktet. Ny styrelseledamot blir Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna. Båda är nytillträdda på sina poster efter Bo Dahllöf och Pär Eriksson. 
Som ny ordförande, vad vill du att arbetet i Samhällskontraktet ska leda till?
Min förhoppning är att verksamheten bidrar till en utveckling av kvalitén i välfärdsuppdraget. Att förståelsen för våra olika uppdrag ökar, men även att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks och synliggörs.
Varför är Samhällskontraktet viktigt? 
Genom att organisationerna i Samhällskontraktet samverkar ökar vi kvalitén i välfärdsuppdrag, utbildning och forskning. Det i sin tur leder till att skapa hållbara relationer och förbättra kommunikationen mellan aktörerna inom Samhällskontraktet. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

 

 

Läs mer om Samhällskontraktets styrelse

 

FoU-utlysning klar för ansökan

​Nu är det dags att ansöka till FoU-programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola. Informationsmöten angående utlysningen inom MKL:s FoU-program hålls 11 februari i Västerås och 13 februari i Eskilstuna.

Mer info och ansökan till utlysningen

 

 

Dags att söka samverkanscheckar

Varje år utlyser MKHV samverkanscheckar för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom hälsa och välfärd.

Läs mer och ansök

 

Många sökte FoU-medel för samverkansprojekt

Under förutsättning att Samhällskontraktets styrelse beviljar MKHV:s budget för de kommande två åren utlyser MKHV FoU-medel för 2019 och 2020. Medel kommer att tilldelas minst två FoU projekt och utlysningen omfattar totalt cirka 4 600 000 kr.

Läs mer