Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där Mälardalens högskola ansvarar för region Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län).

Syftet med produktionslyftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.

Produktionslyftets webbplats