Moa och Malin brinner för rumslig gestaltning

Moa och Malin började sin resa på Idélab våren 2015 och startade sitt bolag MAY Studio AB hösten 2016, en verksamhet som inriktar sig på rumslig gestaltning.

 

Hur kom ni i kontakt med Idélab?

– Vi kom i kontakt med idélab våren 2015 efter att ha blivit tipsade av en klasskamrat som gjort oss nyfikna. När vi först gick dit var det egentligen inte självklart att det var ett bolag som skulle startas. Framförallt ville vi reda ut tankar om vad vi kunde göra med vår utbildning, vad vi var intresserade av osv. Drömmen om ett eget företag var något som växte fram.

Kan ni berätta lite om ert företag?

– May Studio säljer en tjänst som innebär att vi tar fram inredningslösningar för kontor och arbetsmiljöer. Vi hjälper företag till bättre resultat genom miljön. Det gör vi framförallt genom att arbeta med två huvudsakliga punkter. Dels genom att via rummet kommunicera ett företags identitet och varumärke och dels genom att förbättra arbetsmiljön. Genom att arbeta med rumslig kommunikation blir företaget tydligt för både kunder och medarbetare, medan en bra arbetsmiljö effektiviserar, underlättar och inspirerar. Framförallt är en bra utformad arbetsmiljö den som är designad för att täcka de behov som finns. Vår arbetsprocess börjar alltid med att vi gör en grundlig behovsanalys. På så sätt kartlägger vi de behov som den specifika kunden har och skapar utefter det en designlösning. Inget uppdrag blir det andra likt.

Vad har Idélab betytt för er när det kommer till förverkligandet av er idé?

– Till en börjande handlade besöken på Idélab om att koppla ihop vår kunskap med intresse och göra research om branschen. Utvecklandet av affärsidén började under hösten 2015 och pågick fram tills vi registrerade företaget i augusti 2016. Förutom att utveckla en affärsidé och en säljpitch fick vi också stöd och råd med affärsplan, budget och sälj. Utan Idélab hade vi aldrig vågat satsa så helhjärtat på det vi brinner för. För oss är den hjälp vi fått på Idélab ovärderlig.

Hur skulle ni beskriva Idélab för personer i ert nätverk?

– Idélab är en verksamhet som ger vägledning, stöttning och de verktyg som behövs för att nå sina mål. Att få tillgång till ett sådant stöd som Idélab varit för oss är, särskilt i början av processen, en otrolig förmån.

Läs mer om May Studio