Maram erbjuder läxhjälp med nytt koncept

Maram Bawaqneh är student på Mälardalens högskola och kom in i Idélabs process hösten 2016. I samband med detta startade Maram företaget Studiehjälpen, som erbjuder läxhjälp med ett nytt koncept, med fokus på både barn och föräldrar.

 

Hur kom du i kontakt med Idélab?

– Idélab har jag har hört om i mina vänskapskretsar på högskolan och har även uppmärksammat dess verksamhet på sociala medier. Då min hemsida till företaget började bli klar kontaktade jag Marius och direkt därefter bokade vi in ett första möte.

Kan du berätta lite om ditt företag?

– Studiehjälpen är ett läxhjälpsföretag som erbjuder ett helt nytt koncept där styrkan ligger i vårt fokus på både barnet och föräldrarna. Vi vill bland annat ge våra elever chansen att uppleva skolarbetet som något roligt. Läxhjälp är ett utmärkt sätt att utvecklas på. Utöver detta är det lika viktigt för oss att ge föräldrarna en inblick i deras barns skolgång. Vi stödjer föräldrar genom att bland annat erbjuda kurser som behandlar det nya betygssystemet och pedagogik.

Vad har Idélab betytt för dig när det kommer till förverkligandet av din idé?

– Idélab har bidragit med mycket. Jag har bland annat fått väldigt bra stöd gällande förverkligandet av mitt företag, stöd med webbutvecklingen och med budgetberäkningar. Utöver detta har jag fått en extern affärsutvecklare som stöttat och väglett mig med marknadsföringen av företaget, något som varit mycket givande och utvecklande för verksamheten.

Hur skulle du beskriva Idélab för personer i ditt nätverk?

– Jag skulle beskriva Idélab som något alla unga entreprenörer behöver. En verksamhet som pushar, stödjer och utvecklar både dig som person och din verksamhet. Idélabs affärsutvecklare har bra erfarenhet och använder sig av erkända verktyg - något som garanterat ger resultat!

Läs mer om Studiehjälpen