Compratio har beviljats 300.000 SEK för sitt startup-företag

Adnan Causevic, Eduard Enoiu, Paul Pettersson och Daniel Sundmark startade företaget Compratio AB i december 2015, ett företag som specialiserar sig på automatiserad testning för kontrollsystem. Nyligen beviljades företaget finansiering från Vinnova som en del i deras satsning på innovativa startup-företag. Idélab träffade Adnan och Eduard för att ta reda på mer om den fantastiska nyheten och deras framgångsresa.

 

Kan ni berätta hur allting började?

Eduard: Jag kom till Sverige 2009 för att göra min master i Intelligenta inbyggda system och blev klar 2011. Sedan påbörjade jag mina doktorsstudier inom mjukvarutestning där jag handleddes av Daniel Sundmark och Paul Pettersson, och senare även av Adnan Causevic. Under mina studier började vi samarbeta med Bombardier Transportations och de såg en utmaning i hur de testade sin mjukvara. Det var då vi kom på idén om hur detta kunde effektiviseras genom att automatisera och samtidigt minska tidsmängden för testning. Senare fick vi klartecken från det vetenskapliga samfundet som ansåg att detta var värt att publicera och att arbeta vidare med. Vi utvecklade ett prototypverktyg som kunde användas av Bombardier, som de utvärderade framgångsrikt, och det var början på vårt företag. Vårt huvudmål från första början har varit att göra testning roligare!

Adnan: Vi insåg att de som håller på med mjukvarutestning av kontrollsystem inte är mjukvaruingenjörer, som Eduard och jag till exempel. Därför ville vi hjälpa dem att göra bättre mjukvarutestning, eftersom de varken är programmerare eller mjukvarutestare från början, genom att ge dem ett intuitivt, grafiskt baserat och förenklat verktyg.

Vid det läget kontaktade ni IDÉLAB vid Mälardalens högskola; vad fick ni för stöd där?

Adnan: Vid det läget var Bombardier mer intresserade av att föra företag-till-företag diskussioner hellre än företag-till-högskola, och det var då vi vände oss till Idélab. Vi ville diskutera våra förutsättningar och hur vi kunde gå från forskning till kommersialisering. Idélab lyssnade på oss och föreslog att vi kontaktade deras partner KTH Innovation i Stockholm. KTH Innovation var vid den tiden involverade i KTH Brighter program för nyföretagare, som ägde rum i Silicon Valley. Senare deltog vi i programmet och det hjälpte oss verkligen att vässa vår idé rörande vad vi försökte sälja. När vi kom tillbaka inledde vi processen med att starta ett företag.

Eduard: Vi är väldigt glada för den hjälp vi fick från Idélab och vi är alltid angelägna att diskutera möjligheter med Idélab.

Efter ungefär ett års uppehåll, när teamet äntligen hade mer tid att satsa på företaget, öppnade sig en möjlighet för dem genom Vinnova, som bedriver olika program som syftar på at förstärka innovationen i Sverige. Vinnova hade ett nytt investeringsprogram där 35mkr skulle delas ut mellan 117 innovativa startupföretag. Compratio AB såg till att ta tillfället i akt.

Kan ni berätta lite mer om vinnovaprogrammet?

Adnan: Vi förklarade för Vinnova att vårt företag var ett startup, eller egentligen en spinoff av forskningsprojektet vi genomförde på Bombardier, och vi frågade dem om det fanns någonting de kunde göra för att hjälpa oss framåt. Det var då de berättade för oss om detta innovativa startupprogram och gav oss rådet att ansöka. Vinnova är särskilt intresserade av kommersialisering av forskning och vill främja den i Sverige. De vill också gå in och hjälpa startupföretag som i ett tidigt skede troligen skulle få kämpa med att få finansiering från stora investeringsbolag.

Compratio AB ansökte till vinnovaprogrammet i januari i år och fick den goda nyheten i början av mars att de hade beviljats pengarna. Vinnova tog emot över 600 ansökningar och Compratio AB var ett av 117 startupföretag över hela Sverige som hade accepterats. 

Hur kändes det att beviljas en sådan stor summa?

Adnan: Förutom pengarna var det ett stort erkännande av vårt företag.

Finns det några krav på hur pengarna ska användas?

Adnan: Man måste beskriva utförligt hur man planerar att använda pengarna och hur utfallet blir. Rapporteringen är ganska strikt och vi måste visa att pengaflödet verkligen går igenom företaget. Det intressanta är att alla företag som beviljades finansiering befinner sig i den så kallade fas 1, och Vinnova säger att om man lyckas med att genomföra fas 1 och om de är nöjda med resultatet kan det öppna möjligheten att ansöka om fas 2, vilket innebär 1 miljon kronor per företag. Så vi hoppas att vi kan nå dit.

Om ni ser tillbaka på er resa så här långt, vad har varit det mest givande ögonblicket?

Adnan: Höjdpunkten för mig var att vara på scenen på Spotify i San Francisco och berätta om våra idéer för människor med biljoner i fickorna. Det var ett väldigt givande ögonblick! Ena dagen sitter jag på mitt kontor i Västerås och läser forskningsartiklar och plötsligt står jag i San Francisco och sprider idéer om hur vi kan göra världen till en bättre plats genom att hjälpa människor att testa kritiska system.

Eduard: Ett ögonblick jag alltid kommer att värna om är när ingenjörerna på Bombardier sa att de verkligen tyckte om vår idé; det var första gången jag kände mig nyfiken och ville göra mer av vår idé. Utöver det är det alltid roligt att arbeta med Adnan, Daniel and Paul. Jag tycker att vi har ett bra team, vi har roligt och skrattar mycket, det för mig är det viktigaste.

Vad har varit den största utmaningen ni har varit tvungna att övervinna?

Adnan: Det svåra för oss var att inse att man inte måste ha en perfekt fungerande produkt för att starta ett företag. I början hade vi för oss att ett företag inte tjänar något syfte om det inte har en produkt som är färdig att använda. Det tog lite tid för oss att förstå att företagande inte fungerar så och att vi faktiskt kunde lansera vår idé och ansöka om finansiering även om vår produkt inte var färdigutvecklad. Det är alltså en lärandeprocess för oss.

Vad är vägen framåt för Compratio AB?

Adnan: Nästa stora steg är att med hjälp av Vinnovaprojektet ta reda på hur vår idé kan vara till hjälp för företag utan strikta säkerhetsnormer. Vi vill se hur vi kan tillämpa vår metod på den sortens marknad och hur vi kan motivera de företagen att använda vår mjukvara och ha en produktkvalitet på samma sätt som till exempel Bombardier har. Bombardier vet exakt vad de efterfrågar på grund av normer, certifiering etc. medan många andra företag inte vet det – det är en stor utmaning för oss just nu. Vi har kontakt med några av dessa företag som vi planerar att arbeta vidare med. När detta väl sker och när projektet avslutats kan vi förhoppningsvis sikta på fas 2 inom Vinnovaprogrammet.

Till sist, har ni några råd till andra entreprenörer med startup-företag?

Eduard: Börja tidigt, tänk stort och omge dig med människor du gillar att jobba tillsammans med. Du behöver också tänka på kortsiktiga och långsiktiga mål eftersom de ganska lätt kan förändra företagets fokus.

Adnan: Repetera din idé om och om igen för olika människor, med olika bakgrund, så att du bättre kan förstå din idé. Kom ihåg att det alltid finns människor som är villiga att hjälpa till. Och till sist, ta vara på möjligheterna.

Mer information om Vinnovaprogrammet och de andra startup-företagen finns här.