Välkommen till Idélab som student!

Vi är en kreativ mötesplats på MDH där du får hjälp att förverkliga och göra affärer av dina idéer. Idélab fungerar som bollplank och ger dig hjälp att komma igång och vidare med din idé. Här kan du se vår processbild och läsa om de olika stegen!

 

Prestart

Starten för din idé. Här har du återkommande idémöten och tanken är att du ska få en tydlighet i vad du erbjuder med din tjänst eller produkt. Skapa en målbild, få med dig passande arbetsuppgifter hem och mycket annat!

Affärsutveckling

Fler möjligheter! Här erbjuder vi workshops inom relaterade ämnen och paketerar ditt erbjudande. Du får även tillgång till en arbetsplats där fler studenter i processen arbetar. Finansiering, design, interna events och mer!

Spets

För den som verkligen visar framfötterna. Märker vi att du har hög ambitionsnivå kan du komma att kopplas samman med en mentor inom ditt område. Att få expertkompetens är en ovärderlig skjuts framåt.

Exit

När du har en tydlig och hållbar affärsmodell och kan stå på egna ben har du nått exit. Hit önskar vi att alla når. Idélab har samarbeten med andra aktörer som ger dig fler möjligheter. Det är en fin känsla att göra exit!

Meetup

En gång i månaden anordnar vi en träff för alla i processen. Presentera dig och din idé, nätverka med andra och hjälp varandra framåt. En uppskattad aktivitet där det alltid knyts kontakter på ett eller annat sätt.

Kontakta oss för ett första möte eller mer information!

Marius Wennesson
marius.wennesson@mdh.se
Telefon: 016 - 15 51 74