Automation Region

Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation Region vid Mälardalens högskola knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Begreppet automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus.

Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i Automation Region syftar till att ytterligare stärka denna position. Medlemmarna består av allt från nystartade småföretag till multinationella, globalt ledande automationsföretag. Tillsammans med våra medlemsföretag och partner genomför vi möten och samarbeten inom kommunikation, affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning. Syftet är att skapa lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av VIinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

Mer info och kontaktuppgifter på www.automationregion.com