Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

 

 

Arenan är till för forskare, organisationer och företag som vill vara med och utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik med fokus på barns, vuxnas och äldres behov, efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv.

Arenan är en kunskapsproducerande aktör som fungerar som stöd i innovationsprocessen och utför tester och utvärderingar av nya produkter och tjänster inom hälso- och välfärdsteknik. Vi anordnar aktiviteter och mötesplatser för olika aktörer till exempel i form av seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd.

Förutom att skapa goda möten och kontakter med organisationer och intressenter inom området hälso- och välfärdsteknik arrangerar och deltar Arenan i nationella och internationella konferenser inom området. Arenan initierar även större och mindre samproducerande forskningsprojekt samt förmedlar rätt kompetens till uppdragsforskning. 

 

Arenan har startat upp igen

I januari 2019 startade MDH:s samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik upp igen efter en paus på ett och ett halvt år. Arenan är en mötesplats som ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter inom hälso- och välfärdsteknik.

 

Arenan är knuten till forskningen inom hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv på akademin för hälsa, vård och välfärd, och koordineras med akademins uppdrag i Sörmlandskontraktet.

– Arenans aktiviteter ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter både intern och externt för akademiöverskridande och tvärvetenskaplig samverkan, förklarar Mia Folke processledare för Arenan. – Vi kommer att arrangera evenemang och aktiviteter som till exempel seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd. Målgruppen är forskare, lärare och studenter på MDH med intresse av hälso- och välfärdsteknik, men även externa personer såsom vård- och omsorgspersonal, företagsrepresentanter, innovatörer, entreprenörer och politiker.

– Arenan ska också utgöra stöd för aktiviteter i kunskapsproducerande processer och innovationsprocesser, avslutar Mia Folke.