Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning vid Mälardalens högskola (MDH) för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Arenan är till för forskare, organisationer och företag som vill vara med och utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik med fokus på barns, vuxnas och äldres behov, efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv.

Arenan är en kunskapsproducerande aktör som fungerar som stöd i innovationsprocessen och utför tester och utvärderingar av nya produkter och tjänster inom hälso- och välfärdsteknik. Vi anordnar aktiviteter och mötesplatser för olika aktörer till exempel i form av seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd.

Förutom att skapa goda möten och kontakter med organisationer och intressenter inom området hälso- och välfärdsteknik arrangerar och deltar Arenan i nationella och internationella konferenser inom området. Arenan initierar även större och mindre samproducerande forskningsprojekt samt förmedlar rätt kompetens till uppdragsforskning. 

 

Arenan har startat upp igen

I januari startade Mälardalens högskolas samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik upp igen efter en paus på ett och ett halvt år. Arenan är en mötesplats som ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter inom hälso- och välfärdsteknik.

 

Arenan är knuten till forskningen inom hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv på akademin för hälsa, vård och välfärd, och koordineras med akademins uppdrag i Sörmlandskontraktet.

– Arenans aktiviteter ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter både intern och externt för akademiöverskridande och tvärvetenskaplig samverkan, förklarar Mia Folke processledare för Arenan. – Vi kommer att arrangera evenemang och aktiviteter som till exempel seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd. Målgruppen är forskare, lärare och studenter på MDH med intresse av hälso- och välfärdsteknik, men även externa personer såsom vård- och omsorgspersonal, företagsrepresentanter, innovatörer, entreprenörer och politiker.

– Arenan ska också utgöra stöd för aktiviteter i kunskapsproducerande processer och innovationsprocesser, avslutar Mia Folke.

Den 22 maj kommer Arena att ha sitt första event efter nystarten. 15 forskare inom hälsa och välfärd, teknik och design kommer att presentera det senaste om MDHs forskning under ett öppethus. Dagen kommer också bjuda på möjlighet till mingel och diskussioner.