Samverkansplattformar

Mälardalens högskola driver varje år hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt. Här är ett urval.