Mälardalens högskolas logotyp

Text

VD/Ledarskapsprogram

Tillväxtmotorns VD/Ledarskapsprogram har pågått sedan 2010. Efter första året hade 30 procent av de deltagande företagen inlett samarbete med oss. Efter tre år har denna siffra fördubblats. Att också 95 procent av företagen uppger att de har förbättrat sin affärsstrategi talar sitt tydliga språk – Tillväxtmotorn föder framgång.


I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget.

VD/Ledarskapsprogrammet vänder sig till dig:

  • som är företagsledare eller har en ledande befattning på företaget
  • som har ett företag som varit igång ett par år
  • som har ett företag som vill växa

Genom VD/Ledarskapsprogrammet får du värdefulla kontakter med MDU, vilket ofta leder till samarbeten med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning och får möjlighet att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag.

VD/Ledarskapsprogrammet pågår under cirka ett år där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Dessutom får du del av erkända experter och företagsledares kompetens. Vi träffas regelbundet och i mindre grupper.

Faktorer som leder till tillväxt:

  • Tillit i grupp över tid. Du möter samma konstellation av människor i grupp under det 13 månader långa programmet. Det skapar tillit och förtroende i gruppen och gör att deltagarna växer tillsammans.
  • Sekretess. Alla som deltar i programmet har sekretess. Det gör att utmaningar och frågeställningar som diskuteras i stannar i gruppen, något som skapar trygghet.
  • Mixen. Programmet innehåller såväl teorier och konkreta verktyg som kompetens- och erfarenhetsutbyte. Det bäddar för en bra mix där du och övriga i gruppen får chans att både testa och diskutera.
  • Metoden Action by learning. Vi lär mer av det vi gör än det vi hör. I Tillväxtmotorn har du alla möjligheter att snabbt testa och få feedback på affärsutvecklingsprogrammets alla delar. Ta in – testa på – få feedback – justera.
Till toppen