Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vi vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Tillväxtmotorn för
små och medelstora företag

Tillväxtmotorn vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget.

Tillväxtmotorn vänder sig till dig:

  • som är företagsledare eller har en ledande befattning på företaget
  • som har ett företag som varit igång ett par år
  • som har ett företag som vill växa

Genom affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn får du värdefulla kontakter med MDH, vilket ofta leder till samarbeten med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning och får möjlighet att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag.

Affärsutvecklingsprogrammet pågår under cirka ett år där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Dessutom får du del av erkända experter och företagsledares kompetens. Vi träffas regelbundet och i mindre grupper.

 

Samverkan för ökad tillväxt

Tillväxtmotorn ingår i ett strategiskt samarbetsavtal med Eskilstuna kommun, med stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Programmet drivs av MDH och syftet är att öka samverkan mellan näringsliv och akademi samt öka tillväxten i kommunen.

 

Webbseminarier i coronatider

När samhällseffekterna av coronapandemin slog till på allvar insåg Tillväxtmotorn att det inte skulle gå att driva ledarskapsprogrammet som tidigare med fysiska möten i en trygg miljö, med sekretess och ny kunskap från högskolan. Men Tillväxtmotorn vill ändå i dessa coronatider bidra med kunskap från MDH för att ge företagen nya perspektiv och tankar i en ny svår och oviss tid.

Därför har Tillväxtmotorn under våren genomfört fyra webbseminarier med kompetens från MDH. Tillväxtmotorn har gjort dessa i samverkan med Vilsta Företagsgrupp, Företagarna Eskilstuna-Torshälla och Eskilstuna näringsliv. Deltagandet och responsen har varit över förväntan. Mer än 350 personer från små, medelstora och stora bolag har deltagit liksom olika näringslivsaktörer.

Tillväxtmotorn planerar redan för fullt inför hösten webbseminarier, så håll utkik! Du kan självklart följa Tillväxtmotorn på sociala medier som Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ute är inne

Den pågående Corona pandemin har stängt flera arbetsplatser och många arbetar på distans hemifrån. I längden kan det bli enformigt, ensamt och stillasittande. Men det går att hålla Zoommöten och arbetsplatsträffar utomhus i naturen, och få ökad variation, fysisk aktivitet och dagsljus på köpet.

Vi mår bra av att vara ute i naturen men trots det spenderar vi i snitt 80 procent av vår tid inomhus. Att arbeta utomhus regelbundet sänker stressnivåer, förbättrar återhämtningen och gör oss friskare, gladare och piggare.

Min motivation till förändring

Hur motivera sig själv att ändra sina vanor? Varför är det så svårt att förändras? Kan jag som chef stödja förändring av, till exempel, mina medarbetares stillasittande beteende i sitt arbete?

Webbinariet handlar om hur vi motiveras till att förändra något i vårt dagliga liv och om chefens egna ”nycklar ” till förändring kan tänkas fungera hos medarbetare?

Att synas i den digitala världen

I dessa Corona tider när allting känns ovisst är det kanske viktigare än någonsin att som företagare synas och nå dina kunder trots att de fysiska möjligheterna för detta idag är begränsade.

Utbudet av digitala kanaler är enormt och för många kan det vara svårt att veta var man egentligen ska börja. I detta webbinarium utforskar vi det digitala landskapet och diskuterar dess möjligheter så att du ska upptäcka vilka digitala kanaler som kan vara relevanta att använda för dig och din verksamhet.

Våga fråga

På grund av COVID-19 har många av oss för tillfället vår arbetsplats i hemmet. Eftersom det inte alltid är så lätt att tala om hur vi mår eller att ta reda på hur andra mår när vi bara möts digitalt så ger webbinariet goda exempel på hur vi istället kan kommunicera med varandra för att förstå hur vi mår. Det handlar om att våga fråga.


Processledare

Gabriella Mast Weggeman

016-15 51 65

gabriella.mast.weggeman@mdh.se

VD/Ledarskapsprogrammet

Tillväxtmotorns VD/Ledarskapsprogram har pågått sedan 2010. Efter första året hade 30 procent av de deltagande företagen inlett samarbete med högskolan.

Efter tre år har denna siffra fördubblats. Att också 95 procent av företagen uppger att de har förbättrat sin affärsstrategi talar sitt tydliga språk – Tillväxtmotorn föder framgång.


Faktorer som leder till tillväxt:

  • Tillit i grupp över tid. Du möter samma konstellation av människor i grupp under det 13 månader långa programmet. Det skapar tillit och förtroende i gruppen och gör att deltagarna växer tillsammans.
  • Sekretess. Alla som deltar i programmet har sekretess. Det gör att utmaningar och frågeställningar som diskuteras i stannar i gruppen, något som skapar trygghet.
  • Mixen. Programmet innehåller såväl teorier och konkreta verktyg som kompetens- och erfarenhetsutbyte. Det bäddar för en bra mix där du och övriga i gruppen får chans att både testa och diskutera.
  • Metoden Action by learning. Vi lär mer av det vi gör än det vi hör. I Tillväxtmotorn har du alla möjligheter att snabbt testa och få feedback på affärsutvecklingsprogrammets alla delar. Ta in – testa på – få feedback – justera.


Forskning

I Tillväxtmotorns forskningsdel sätts fokus på små och medelstora företags tillväxt. Tillväxt är centralt för företag och näringsliv. Företag som fungerar växer, och genom tillväxt utvecklas såväl företag som samhälle.

En mängd olika aspekter av företag är relaterade till tillväxt: mål, resurser, produkter, tjänster, innovation, organisation och marknad. Tillväxtmotorn spänner över en bred uppsättning aspekter, med den röda tråden att de relateras till företags tillväxt.

Inom forskningsdelen av Tillväxtmotorn genomförs empiriska studier, till exempel enkäter och intervjuer, med fokus på såväl små och medelstora företag ur olika aspekter som tillväxt i regionen. Under 2020 ligger fokus på att samla den forskning som bedrivs vid Mälardalens högskola kring små och medelstora företag för att kunna visa den palett av kunskap som finns om denna typ av företag.

Är du som små eller medelstort företag intresserad av att forskning ska bedrivas på just ditt företag? Tveka inte att kontakta oss!


Universitetslektor i industriell ekonomi och organisation

Cecilia Erixon

021-10 14 36

cecilia.erixon@mdh.se

Text

Till toppen