Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

et med samverkansprojektet ”Min framtidsplan” är att gemensamt skapa ett forskningsprojekt som ska utveckla och följeforska Eskilstuna kommuns och Region Sörmlands arbete med Nära vård med särskilt fokus på två av de prioriterade områdena: Allmän prevention (förebyggande insatser till den äldre befolkningen) och Indikerad prevention (uppmärksamma första tecken på behov av vård och/eller omsorg).


Min framtidsplan

Eskilstuna kommun och Region Sörmland har sedan 2018 samarbetat under namnet Nära vård - Region Sörmland och Eskilstuna kommun tillsammans, vilket är ett arbetssätt för vården att komma närmare patienten och brukaren. Arbetet drivs utifrån regionala och kommunpolitiska beslut och tre gemensamma utvecklingsområden är prioriterade: Allmän prevention, Indikerad prevention och Multiprofessionellt teamarbete.

Syftet med föreliggande samverkansprojekt ”Min framtidsplan” är att gemensamt skapa ett forskningsprojekt som ska utveckla och följeforska Eskilstuna kommuns och Region Sörmlands arbete med Nära vård med särskilt fokus på två av de prioriterade områdena: Allmän prevention (förebyggande insatser till den äldre befolkningen) och Indikerad prevention (uppmärksamma första tecken på behov av vård och/eller omsorg). Samverkansprojektet kommer att leverera en forskningsplan som dels innehåller en kunskapsöversikt av området Nära vård, en forskningsplan som operationaliserar de två prioriterade områdena Allmän och Indikerad prevention. I samverkansprojektet levereras även minst en anslagsansökan till forskningsfinansiär inom området hälsa och välfärd och hälso- och välfärdsteknik för finansiering av genomförandet av forskningsprojektet.

Mars ̶ september/oktober, 2020: Planering och skrivande

Planering av ansökan om forskningsanslag samt aktivt skrivande med kontinuerliga avstämningar mellan projektledarna för att säkerställa gemensamt värde och nytta för samtliga parter.

September/oktober, 2020 ̶ januari, 2021: Slutförande

Ansökan färdigställs för inlämning enligt anslagsgivares deadlines.

 

 

Till toppen