Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Eskilstuna kommun, LSS-verksamheten enhet 4 och Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa startar under 2020 en studiecirkel kallad Heja sexualkunskap kring ett befintligt studiecirkelmaterial ”Lätta sexboken” av Inti Chavez samt material framställt av Forum Skill, Västra Götalandsregionen och FUB.


Heja sexualkunskap

Eskilstuna kommun, LSS-verksamheten enhet 4 och Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa startar under 2020 en studiecirkel kallad Heja sexualkunskap kring ett befintligt studiecirkelmaterial ”Lätta sexboken” av Inti Chavez samt material framställt av Forum Skill, Västra Götalandsregionen och FUB.

Studiecirkeln kommer att utföras genom att deltagarna (unga vuxna med funktionsnedsättning) ska följa innehållet via varsin iPad. För varje tillfälle kommer ett tema att beröras som presenteras i iPads:en via text, bilder och ljudinspelning. Detta möjliggör för deltagarna att ta till sig materialet på det sättet de vill och i den takt som passar dem. När deltagarna är klara kommer diskussioner och konkreta övningar av temat att genomföras. Målet är att personerna som deltar ska få ökad kunskap i sexualkunskap. Vi ser behov av tidiga insatser för att målgruppen ska ha möjlighet att förstå och uttrycka sexualitet på ett hälsosamt och kunskapsbaserat sätt. Antal deltagare för en grupp under Heja sexualitet är åtta personer.

Det första tillfället kommer att hållas i september, för att sedan följas av tillfällen en gång i veckan till och med december (totalt 12 träffar). En mätning kommer ske innan och efter studiecirkeln för att utvärdera resultatet.

 

Till toppen