Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vid MDH finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Professur till Alva Myrdals minne

Professur till Alva Myrdals minne

Vid MDH finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.


Gästprofessuren 2020-2021

Abby King, professor i Health Research and Policy vid
Stanford University och Kenneth Redekop, docent i Health technology assessment vid Erasmus University Rotterdam.

Abby King

Professor i Health Research and Policy vid Stanford University, USA.

Abby Kings forskning fokuserar på utveckling, utvärdering av folkhälsoåtgärder för att minska kronisk sjukdom i USA och globalt. Hennes nuvarande forskning fokuserar bland annat på evidensbaserade ingripanden genom användning av toppmodern kommunikationsteknik; samhällsbaserade deltagande forskningsperspektiv för att ta itu med hälsoskillnader bland missgynnade grupper; och politiska strategier för hälsofrämjande insatser.

Abby King är initiativtagare till ”Our Voice Citizen Science Initiative”, en typ
av medborgarforskning för att stärka medborgarna, och speciellt uppmuntra
marginaliserade grupper i samhället, att föra fram sin röst för att få till en
förändring på samhällsnivå.

Kenneth Redekop

Docent i Health technology assessment vid Erasmus University Rotterdam.

Kenneth Redekop är en internationellt erkänd forskare som för närvarande tjänstgör som docent vid Erasmus School of Health Policy and Management vid Erasmus University, i Nederländerna. Redekop är även chefredaktör för en internationell vetenskaplig tidskrift - Health Policy and Technology. Redekop har mer än 25 års erfarenhet av hälsoteknikbedömning, hälsovårdstjänster, observationsforskning och kliniska prövningar.


 

Tidigare innehavare av gästprofessuren

2019-2020

Charlotte Williams, professor i socialt arbete, RMIT Australia

2018-2019

Marie Parker Jenkins, professor vid Limerick University, Irland

2016-2017:

Imelda Coyne, professor vid Trinity college i Dublin

2014-2015:

Sue Dockett, professor i pedagogiskt arbete vid Charles Sturt University

2012-2013:

Angie Hart, professor i barn, familj och kommunhälsa vid universitetet i Brighton

2009-2010:

Gisela Mohr, professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Leipzig

2008-2009:

Jennifer C. Greene, professor i pedagogisk psykologi vid University of Illinois, Urbana-Champaign i USA


Om professuren

Gästprofessuren kan variera tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser under 1930-talet för människors välfärd och familjepolitikens omvandling.

Forsknings- och utvecklingsarbetena bör i vid bemärkelse gälla områden som välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Innehavaren av gästprofessuren bör vara en internationellt etablerad och välrenommerad professor med forskning inom ett eller flera av områdena välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.

Till toppen