Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


Webbplattform för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

Att som äldre person vara socialt isolerad (ha ett otillräckligt socialt nätverk) och uppleva ensamhet är sammankopplat med psykisk och fysisk ohälsa. Webbaserade sociala aktiviteter har potential att förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deltagande i aktiviteter, vilket kan minska deras upplevelse av ensamhet. Dock saknas forskning om vad och hur målgruppen vill att ett webbaserat stöd ska innehålla och utformas.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.

I delstudie 1 (2019) diskuterar äldre personer som har erfarenhet av ensamhet behov och utformning av webbplattformen, först själva och sedan tillsammans med personal från hemsjukvård. Vid samtliga workshops är även forskare och programutvecklare med, så att webbplattformen utvecklas i en iterativ co-design-process. I delstudie 2 (2020) testas webbplattformen i en genomförbarhetsstudie där deltagarna får använda webbplattformen under 3 månader och kontinuerligt besvara frågor om användbarheten och skatta socialt nätverk och upplevelse av ensamhet. Intervjuer genomförs efter interventionen för att ta del av deras erfarenheter av att ha använt webbplattformen.

Webbplattformen förväntas komplettera befintlig vård och omsorg i aktuella organisationer med sin primär- respektive sekundärpreventiva ansats av generell hälsa respektive social isolering och upplevd ensamhet.

Till toppen