Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför MKHV så kallade KÖP-projekt, Kunskapsöversikter för praktiker.


KÖP-projekt – Kunskapsöversikter för praktiker

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför MKHV så kallade KÖP-projekt, Kunskapsöversikter för praktiker.

Tre kunskapsöversikter

I den första omgången, som startade 2015, genomfördes tre kunskapsöversikter för att identifiera och prioritera behovet av kunskap inom de olika verksamhetsområdena:

  1. Eva Flygare Wallén, med. dr. vid MDH genomförde en kunskapsöversikt kring vad den vetenskapliga litteraturen kan bidra med inom området daglig verksamhet.
  2. Osman Aytar, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en kunskapsöversikt om aktuell forskning om myndighetsutövning inom området barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.
  3. Els-Marie Anbäcken, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en kunskapsöversikt med fokus på de mest utsatta eller multisjuka äldre i kommunal äldreomsorg. I etapp två avgränsades fokus till äldre personer med demens.
Till toppen