Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Denna studie fokuserar på tekniska hjälpmedel och välfärdstjänster ur en organisatorisk synvinkel.


Organisationsdimensionen

Denna studie fokuserar på tekniska hjälpmedel och välfärdstjänster ur en organisatorisk synvinkel.

Lucia Crevani, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning organisation, rapporterar om projektets aktiviteter under 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Framtagningen av teknikbaserade lösningar och vårdtjänster för äldre uppmärksammas i allt högre grad av ett flertal aktörer såsom företag och myndigheter. Dessutom utgör äldre medborgare (65+) en alltmer medveten och krävande målgrupp.

Vikten av att tänka på förändringsbehov och -motstånd, på organisationernas kultur, på involvering av intressenter har diskuterats av olika aktörer, men det saknas fortfarande vetenskapsbaserade insikter om vad för slags organisering krävs för att på ett effektivt sätt arbeta med välfärdsteknik.

Dessutom finns det fortfarande en begränsad medverkan av äldre människor i framtagning och implementering av nya tjänster, vilket medför att många lösningar inte möter deras faktiska förväntningar. Detta resulterar i en allmänt avog inställning och ett slöseri med resurser.

Slutligen, större hänsyn borde tas till att framgångsrika tekniska hjälpmedel och välfärdstjänster inte är uteslutande beroende av apparaternas tekniska egenskaper. De är även, och kanske mest, beroende av graden av samarbete mellan de aktörer som påverkar deras användning, likaväl så som av de äldres involvering och engagemang i deras utformningen.

Praktiskt syfte

Att höja samverkan och synergier mellan organisationer, processer, samt olika intressenter genom att:

stödja kunskapsutbytet och främja integreringen av sådan kunskap i organisatoriska processer

främja ett medverkande förhållningssätt vid utformningen, implementeringen och bedömningen av tekniska hjälpmedel och välfärdstjänster.

Akademiskt syfte

Att bidra till utvecklingen av vetenskapsbaserade kunskap om organisationsprocesser för användning och introduktion av tekniska hjälpmedel och välfärdstjänster med och för de äldre. Detta görs genom att utgå ifrån teoretiska synsätt som betraktar ”åldrandet” som en sociomateriell process. Mer specifikt är syftet att öka vår förståelse av vilken organisering behövs för att introducera och använda teknik för äldre när vi betraktar olika intressenter och tekniska artefakter som en del av en sociomateriell infrastruktur under förändring.

Forskningsfrågor

  • Vilka aktörer och föremål är inblandade i organisering av processer där välfärdsteknik och hjälpmedel används?
  • Vilka arbetspraktiker ingår i introduktion och användning av teknik i välfärdstjänster och hur är dessa sammankopplade?
  • Hur ser en sociomateriell infrastruktur som stödjer introduktion av ny teknik ut och vilka spänningar finns där?
  • Vad kan förändras eller förbättras för att öka värdet av en teknisk innovation för äldre människor?

 

Kontakt

Universitetslektor i företagsekonomi inr. organisation

Lucia Crevani

021-15 17 47

lucia.crevani@mdh.se

Till toppen