Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Det övergripande syftet med projektet är att arbeta fram en modell som i praktisk användning inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi) vid införande av en hälso- och välfärdsteknisk lösning.


Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner – HV3D

Det övergripande syftet med projektet är att arbeta fram en modell som i praktisk användning inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi) vid införande av en hälso- och välfärdsteknisk lösning.

Se projektledare Christine Gustafsson berätta om projektet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tre dimensioner med tre frågeställningar

Projektet är uppdelat i tre dimensioner:

 

Ekonomisk dimension

Frågeställning: Vad är kostnader för att implementera nya hjälpmedel och välfärdsteknik i vård och omsorg och hur kan dessa beräknas?

Läs mer

Organisatorisk dimension

Frågeställning: Hur ska organisationer/strukturer se ut för att för bästa resultat vid införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik?

Läs mer

Individuell dimension

Frågeställning: Vad ger dessa hjälpmedel och välfärdsteknik för individuella värden för användarna?

Läs merInitiativtagare

Initiativet till projektet kommer från ett uppdrag av Samhällskontraktet och en dialog mellan MDH, hjälpmedelscentralen i Sörmland, Hjälpmedelscentrum Västmanland, Välfärdsteknologiarbetet inom Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Projektgrupp

En projektgrupp arbetade våren 2016 fram tre forskningsplaner för doktorand och forskarassistenter. Projektgruppen som slutförde sitt arbete i juni 2016 bestod av: dr Johan Lindén (nationalekonomi), dr Charlotta Thunborg (fysioterapi) och docent Lucia Crevani (företagsekonomi) och experter/verksamhetsrepresentanter: Marie Liljeberg (Hjälpmedelscentrum Västmanland), Charlotta Berggrund (Hjälpmedelscentralen i Sörmland), Mats Rundkvist (Västerås stad) och Boel Bolwig (Eskilstuna kommun).

Finansiärer

Sveriges landstings och kommuners nationella hjälpmedelschefsnätverk, Samhällskontraktet, Regionförbundet Sörmland, Västerås Science Park och Sparbanksstiftelsen Rekarne.

 

Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

  • 2021-04-13–15:30
MDH Eskilstuna, sal A2-004
Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet.Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i dinorganisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet,självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

016-15 34 69

christine.gustafsson@mdh.se

Till toppen