Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

MKHV bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i skärningspunkten mellan MKHV-parternas verksamheter med inriktning utvecklingsinriktat lärande.


Forsknings- och utvecklingsprojekt inom MKHV

MKHV bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i skärningspunkten mellan MKHV-parternas verksamheter med inriktning utvecklingsinriktat lärande.

Pågående projekt

Se avslutade projekt längre ned på denna sida.

Multiprofessionellt samordnade insatser

Detta projekts idé är utveckla ett integrerat multiprofessionellt team som utformar arbetssätt som erbjuder ett sammanhållet vård- och omsorgssystem för äldre personer med komplexa behov i ordinärt boende.

Läs mer

Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner - HV3D

Det övergripande syftet med projektet är att arbeta fram en modell som i praktisk användning inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi) vid införande av en hälso- och välfärdsteknisk lösning.

Läs mer

KÖP-projekt – Kunskapsöversikter för praktiker

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomför MKHV så kallade KÖP-projekt, Kunskapsöversikter för praktiker.

Läs mer

Webbplattform för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.

Läs mer

Avslutade projekt

Elektrodress Mollii - för behandling av spasticitet

Syftet med det nya projektet är att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares möjlighet till större rörelsefrihet och självständighet, genom att använda en dräkt som normaliserar den obalans i muskulaturen som personer med cerebral pares har.

Läs mer
Till toppen