Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

  • Arenan är till för forskare, organisationer och företag som vill vara med och utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik med fokus på barns, vuxnas och äldres behov, efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv.
  • Arenan är en kunskapsproducerande aktör som fungerar som stöd i innovationsprocessen och utför tester och utvärderingar av nya produkter och tjänster inom hälso- och välfärdsteknik.
  • Arenan anordnar aktiviteter och mötesplatser för olika aktörer till exempel i form av seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd.
  • Förutom att skapa goda möten och kontakter med organisationer och intressenter inom området hälso- och välfärdsteknik arrangerar och deltar Arenan i nationella och internationella konferenser inom området.
  • Arenan initierar även större och mindre samproducerande forskningsprojekt samt förmedlar rätt kompetens till uppdragsforskning.

Arenan är knuten till forskningen inom hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv på akademin för hälsa, vård och välfärd, och koordineras med akademins uppdrag i Sörmlandskontraktet.

  • Datum 2019-02-26
  • Artikeltyp Aktuellt

Arenan för hälso- och välfärdsteknik har startat upp igen

I januari startade Mälardalens högskolas samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik upp igen efter en paus på ett och ett halvt år. Arenan är en mötesplats som ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter inom hälso- och välfärdsteknik.

om Arenan för hälso- och välfärdsteknik har startat upp igen

Universitetslektor i elektronik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdh.se

Till toppen