Text

Syftet med det nya projektet är att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares möjlighet till större rörelsefrihet och självständighet, genom att använda en dräkt som normaliserar den obalans i muskulaturen som personer med cerebral pares har.


Elektrodress Mollii - för behandling av spasticitet

Syftet med det nya projektet är att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares möjlighet till större rörelsefrihet och självständighet, genom att använda en dräkt som normaliserar den obalans i muskulaturen som personer med cerebral pares har.

På initiativ av Hjälpmedelscentrum i Västmanland, och habiliteringsverksamhet i Sörmland och Västmanland har en projektskiss tagits fram. I ett vidare samarbete mellan Samhällskontraktets MKHV, FoU i Sörmland och habiliterings- och hjälpmedelsverksamheterna i landstinget Sörmland och Region Västmanland har forskningsprojektet Elektrodress Mollii och utveckling av en arbetsprocess skapats.

Utsedd forskare att leda projektet, att vidareutveckla projektskissen till en forskningsplan och genomföra forskningen är forskningsledare vid FoU i Sörmland, Marina Arkkukangas, fysioterapeut, fil. dr och Eva Denison adjungerad professor, Mälardalens Högskola.

Projektet utförs under tidsperioden 2019-01-01- 2020-03-01.