Text

Exjobbsdagar


Exjobbsdagar

Exjobbsdagarna är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och din verksamhet. På plats på campus får du tillfälle att berätta vad du vill ha hjälp med och träffa studenter med den typ av kompetens din verksamhet behöver.

Exjobbsdagarna riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor som vill veta mer om de uppdrag eller studier studenter kan genomföra som examensarbete. Studenterna uppmanas också att själva söka efter tänkbara uppdragsgivare eller berätta vad de själva kan "erbjuda".

Varje uppdragsgivare som söker studenter till uppdrag får en mindre uppställningsyta på campus under Exjobbsdagarna. Om du vill får du ge en kort muntlig presentation om de uppdrag du erbjuder.

Innan en student kan börja examensarbetet måste en handledare från högskolan ha gett klartecken. På exjobbsdagen får du möjlighet att träffa handledare från MDH.


Exjobbsdagen i Västerås

Dagen riktar sig till följande utbildningsområden:

 • teknik (inriktning byggnadsteknik, datavetenskap, inbyggda system, energiteknik, industriell ekonomi, nätverksteknik, process- och resursoptimering, robotik eller programvaruteknik)
 • tillämpad matematik (inriktning teknisk matematik eller finansiell matematik)
 • företagsekonomi (inriktning marknadsföring, management/organisation, redovisning och ekonomistyrning)
 • beteendevetenskap (inriktning psykologi, sociologi eller pedagogik)


Exjobbsdagen i Eskilstuna

Dagen riktar sig till följande utbildningsområden:

 • Produktionsteknik
 • Logistik
 • Produktdesign
 • innovation
 • informationsdesign

 

Exjobbsdagen i Eskilstuna

 • 2020-10-08 14:30–17:30
MDH Eskilstuna
Dagen är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och din verksamhet. Dagen riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor.

Exjobbsdagen i Eskilstuna

 • 2020-10-22 13:15–16:00
MDH Västerås
Dagen är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och din verksamhet. Dagen riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor.

Anmälan och mer information

Länk till anmälningssidan kommer du att hitta här efter att inbjudan har gått ut.
Önskar du få inbjudan eller mer information kontakta karriartorget@mdh.se.

Vill du veta mer om hur högskolan kan hjälpa till att lösa ditt problem?