Tillsammans stärker vi vår region

Mälardalens högskola är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan med det omgivande samhället. I den region som MDH verkar finns några av Sveriges största och viktigaste företag.

 

Tillsammans med bland andra ABB och Volvo bedrivs forskning som bidrar till samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. Tack vare vårt nära samarbete med till exempel kommunerna och regionerna i Sörmland och Västmanland och Sparbanken Rekarne tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa värde och nytta.

MDH har en viktig roll i att stödja näringsliv och offentlig sektor genom att säkerställa framtidens kompetensförsörjning och att utveckla forskning som gör skillnad för svensk industri, samhälle och människor. Vårt nära samarbete gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre.

Inom MDH finns flera starka forskningsområden som är direkt avgörande för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Nu vill vi intensifiera arbetet och utveckla vår forskning. Ditt engagemang är viktigt för oss - tillsammans stärker vi vår region.

Paul Pettersson, rektor vid MDH

Rektor Paul Pettersson

Vill du vara med och göra skillnad? Hör av dig!

Lotti Svebéus, strateg externa relationer

charlotta.svebeus@mdh.se

021-10 31 20

 

Susanne Halling Duffy, strateg externa relationer

susanne.halling@mdh.se

016-15 51 47

 

Malin Wahlby, research analyst

malin.wahlby@mdh.se

021-10 15 04

 

Vill du samverka direkt med en särskild akademi?

Kontakta samverkanssamordnare på respektive akademi.

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Åsa Snöljung

021-107326

asa.snoljung@mdh.se

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Thomas Wahl

021-151766

thomas.wahl@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Tor Nisson

016-15 34 19

tor.nilsson@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik

Mona Tjernberg

016-15 51 88

mona.tjernberg@mdh.se