Entreprenörskap och innovation

Idélab är Mälardalens högskolas stöd för studenter och anställda som vill förverkliga sina idéer. Vi medverkar också i flera samarbeten i regionen.

Idélab fångar upp externa intressenters idéer och behov för att förädla och förverkliga dem. I dessa processer ingår student- och forskarkompetens som viktiga inslag.

Kontakta:

Patrik Klintenberg, verksamhetsansvarig
021-10 31 95
patrik.klintenberg@mdh.se

Besök Idélab för mer information