Samverka med akademierna

Vill du samverka direkt med en särskild akademi? Kontakta samverkanssamordnare på respektive akademi.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Åsa Snöljung
021-107326
asa.snoljung@mdh.se

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Thomas Wahl
021-151766
thomas.wahl@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Tor Nisson
016-15 34 19
tor.nilsson@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik 
Mona Tjernberg
016-15 51 88
mona.tjernberg@mdh.se