Forskning och utveckling

Har ditt företag eller din organisation ett problem eller frågeställning som skulle behöva utforskas? Vi har många kompetenta forskare och vill gärna hitta forskningssamarbeten som är relevanta för våra forskningsområden.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Petra von Heideken Wågert 
021-10 31 88
petra.heideken.wagert@mdh.se

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Pablo Camacho Sanhueza
021-15 17 82
pablo.camacho.sanhueza@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Andreas Ryve
Forskningsledare utbildningsvetenskap
0736 620 736
andreas.ryve@mdh.se

Sergei Silvestrov
Vetenskaplig ledare matematik/tillämpad matematik
021-10 15 24
sergei.silvestrov@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik
Mikael Sjödin
Forskningsledare Inbyggda system
021-10 73 23
mikael.sjodin@mdh.se

Anders Fundin
Forskningsledare Innovation och produktrealisering
016-1532 51
anders.fundin@mdh.se