Samarbete med näringsliv och offentlig sektor

Mälardalens högskola samverkar med näringsliv och offentliga aktörer i regionen, bland annat inom forskning, exjobb och utbildning inom våra strategiska partnerskap.

Kontakt

För mer information om våra samverkansavtal kontakta:

Lotti Svebéus, fundraiser
021-10 31 20
charlotta.svebeus@mdh.se