Mälardalens högskolas logotyp

Text

Karriärtorget

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? Karriärtorget vid MDU erbjuder en mängd olika kostnadsfria alternativ. Karriärtorget fungerar som en mäklartjänst och hjälper till att arrangera möten och skapa kontakt mellan arbetsgivare och studenter.

Karriärtorget erbjuder dig och din verksamhet en rad aktiviteter och verktyg för att nå studenterna. Några exempel är exjobbsdagar samt karriär- och programdagar. Karriärtorget sköter också om en jobb- och en exjobbsdatabas och erbjuder olika typer av verksamheter möjlighet att synas i universitetets lokaler.

Studentkåren och de olika linjeföreningarna arrangerar också olika aktiviteter för att arbetsgivare och studenter ska kunna mötas.

Mer information om Studentkårens evenemang Länk till annan webbplats.


För att diskutera hur du kan komma i kontakt med MDU:s studenter

Hör av dig till Karriärtorget:

karriartorget@mdh.se

021-10 70 90

Karriärdagar - personliga möten mellan arbetsgivare och studenter

MDU arrangerar ett antal karriär- och programdagar där studenter och arbetsgivare kan mötas. Syftet med dagarna är att ge studenterna kunskap om arbetsmarknaden och värdefulla kontakter, samt ge arbetsgivare möjlighet att visa upp sig och rekrytera framtida medarbetare.

En karriär- eller programdag anordnas årligen under perioden februari – mars. Dagarna riktar sig till olika målgrupper och utformas därför på olika sätt. Följande har de däremot gemensamt:

  • De ger studenterna arbetsmarknadskunskap (olika branscher och arbetsgivare)
  • De ger arbetsgivare möjlighet att visa upp sig och komma i kontakt med studenter
  • De underlättar vid en rekrytering
  • De är kostnadsfria
  • Alla årskurser på utbildningsprogrammen får möjlighet att delta
  • Programmens alumner (tidigare studenter) inbjuds att delta


Inställt! Karriär- och programdagar

Planerade karriär- och programdagar i februari och mars 2021 är intställda pga. den rådande situationen.

Dagarna arrangeras vartannat år i Eskilstuna, vartannat i Västerås. MDU:s mål är att försöka få med så många aktörer som möjligt under dagen men antalet utställarplatser är begränsat. Inbjudan skickas till den som var kontaktperson för dagen föregående år. Har man inte deltagit tidigare men önskar inbjudan, skicka ett mejl med ditt ärende och kontaktuppgifter till karriartorget@mdh.se.


Högvarv - arrangeras av Mälardalens Studentkår

Utöver Karriärtorgets kostnadsfria karriärdagar arrangerar Mälardalens Studentkår varje år arbetsmarknadsmässan Högvarv.

Mer information om Högvarv Länk till annan webbplats.


Utställningsplats för direktkontakt med studenterna

På karriärtorgets utställningsplatser i Eskilstuna och Västerås kan arbetsgivare boka in sig kostnadsfritt för att visa upp sig och träffa studenter och framtida anställda direkt.

Centralt på våra campus i Västerås och Eskilstuna finns Karriärtorgets permanenta utställningsplatser. Här har arbetsgivare möjlighet att träffa studenter, berätta om lediga jobb och ta emot intresseanmälningar.

Karriärtorget informerar MDU:s studenter via kalender på studentsidan vilken arbetsgivare som finns på plats och vad man som arbetsgivare erbjuder.


För att boka utställarplats - kontakta Karriärtorget

021-10 70 90

karriartorget@mdh.se

Här kan du annonsera om lediga jobb

Nå MDU:s nuvarande och tidigare studenter snabbt och enkelt. Via en jobbdatabas kan du kostnadsfritt annonsera om lediga jobb, sommarjobb, traineeplatser och extrajobb både i Sverige och utomlands.

Så här enkelt använder du jobbdatabasen:

  • Skapa en inloggning i karriärtorgets jobbdatabas. (Anvisningar finns på sidan.)
  • Lägg in din annons
  • Annonsen publiceras efter en granskning av Karriärtorget.


Till jobbdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid frågor, kontakta karriärtorget
Tel: 021-10 70 90
E-post: karriartorget@mdh.se

Låt en student göra jobbet

Allt fler arbetsgivare inser fördelarna med att involvera studenter. En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta hjälpa till att utveckla verksamheten. Att låta en student göra sitt exjobb hos dig kan därför vara ett vinnande koncept.


Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning. Det kallas exjobb och är ett examensarbete eller uppsats beroende på ämnets inriktning och tradition.

Exjobbet kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ. För studenten är examensarbetet en möjlighet att prova sina kunskaper under handledning.

Låt en student göra jobbet

Till exjobbsdatabasen Länk till annan webbplats.

Till toppen