Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på högskolan och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Industri- och kommundoktorander - länken mellan arbetsliv och högskola

Industri- och kommundoktorander - länken mellan arbetsliv och högskola

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på högskolan och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Doktoranden forskar kring ett problem som arbetsgivaren har ett behov av att få hjälp med och bidrar därmed till att verksamheten utvecklas. Genom den praktiknära forskningen ser verksamheterna direkta resultat och får ny kunskap och förståelse för nya arbetssätt.

Industri- och kommundoktoranderna fungerar som en länk mellan forskningen och verksamheten och för MDH:s räkning hjälper de högskolans forskargrupper att se till så att forskningen som bedrivs är relevant i praktiken.

Återkopplingen som sker från verksamheterna är också värdefull för utvecklingen av högskolans utbildningar och studenterna får därmed också nytta av samarbetet.

format_quote

MDH-forskning kan förbättra prestandan i 5G-nätet

Marcus Jägemar

Ericsson

Läs mer

Forskarstuderande

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Som forskarstudent på MDH finns det en rad stödfunktioner. Biblioteket erbjuder bland annat forskarservice inom en mängd områden för att underlätta din studietid.

Läs mer
Till toppen